Αποτελέσματα έρευνας ερωτηματολογίου

"Το ερωτηματολόγιο «απόψεων σχετικά με το «Car pooling – ‘παρέα στο αυτοκίνητο’» συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά (αναρτήθηκε στο κεντρικό site του Πολυτεχνείου και εστάλη παράλληλα με mail στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των μελών του Πολυτεχνείου) μέσα στο διάστημα 18 Απριλίου με 5 Μαΐου από 1004 άτομα. Εκτιμήθηκε ότι προτού εφαρμοστεί οποιοδήποτε πρόγραμμα, ήταν απαραίτητο να δοθεί η ευκαιρία στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας να καταθέσουν την άποψή τους και τη στάση τους απέναντι στην πρωτοβουλία του Πολυτεχνείου. Τα ιδιαιτέρως μεγάλα ποσοστά συμμετοχής στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, καθώς και τα μεγάλα ποσοστά συμφωνίας με τα κρίσιμα ερωτήματά του (ιδέα συμμετοχής, πρόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα, σημασία της επιτυχίας του, αίσθηση ασφάλειας) ενισχύουν την πεποίθηση ότι η Πολυτεχνειακή Κοινότητα είναι θετικά διακείμενη απέναντι στο πρόγραμμα και διατεθειμένη να το στηρίξει"


Εδώ παρακάτω, παρουσιάζονται κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνας. Αν επιθυμείτε οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία ή το σύνολο των αποτελεσμάτων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Ποιοι απάντησαν (N=1004)

Ενδεικτικά κάποιες από τις απαντήσεις (Ν= 1004)

Διαφορές μεταξύ οδηγών οχημάτων και επιβατών λεωφορείων (N= 1003)


Δεν παρατηρούμε σημαντική διαφορά σε καμία από τις ερωτήσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά ούτε και μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών. Διαπιστώνουμε όμως στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων που χρησιμοποιούν λεωφορείο και όσων μετακινούνται με το αυτοκίνητό τους.

 *Κλίμακα: Από 1 έως 7, όπου 1= Πολύ δυσάρεστη, 7= Πολύ ευχάριστη

*Κλίμακα: Από 1 έως 7, όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 7= Συμφωνώ απόλυτα

*Κλίμακα: Από 1 έως 7, όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 7= Συμφωνώ απόλυτα

*Κλίμακα: από 1 έως 7, όπου 1= Απόλυτα δύσκολο, 7= Απόλυτα εύκολο

*Κλίμακα: από 1 έως 7, όπου 1= Απόλυτα καλό, 7= Απόλυτα κακό

*Κλίμακα: Από 1 έως 7, όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 7= Συμφωνώ απόλυτα

*Κλίμακα: Από 1 έως 7, όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 7= Συμφωνώ απόλυτα

*Κλίμακα: Από 1 έως 7, όπου 1= Διαφωνώ απόλυτα, 7= Συμφωνώ απόλυτα


Ανάλυση των ανοιχτών απαντήσεων στην ερώτηση: «Παρακαλείστε να σημειώσετε οποιαδήποτε κριτική, παρατήρηση ή πρόταση έχετε σχετικά με το πρόγραμμα (πχ σύστημα καρτών)


Οι απαντήσεις στην ερώτηση «Παρακαλείστε να σημειώσετε οποιαδήποτε κριτική, παρατήρηση ή πρόταση έχετε σχετικά με το πρόγραμμα (πχ σύστημα καρτών) αποδείχτηκαν εξαιρετικά σημαντικές στο σχεδιασμό του προγράμματος.
Απάντησαν  συνολικά 153 άτομα. Ανάλογα με το περιεχόμενό τους, οι παρατηρήσεις και προτάσεις  ταξινομήθηκαν  στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:
Σχηματίσαμε ακόμα τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες στις οποίες όμως οι απαντήσεις ήταν λίγες και δεν προσθέτουν κάποιο επιπλέον στοιχείο στον σχεδιασμό του προγράμματος

4η θεματική κατηγορία: «Κριτική στο ερωτηματολόγιο»

5η θεματική κατηγορία: «Κριτική στη λύση της κάρτας»

6η θεματική κατηγορία: «Πρόβλεψη αποτυχίας του προγράμματος λόγω εξωτερικών αιτίων»

7η θεματική κατηγορία: «Δεν γνωρίζω – δεν απαντώ»

8η θεματική κατηγορία: «Μη ολοκληρωμένη απάντηση»

9η θεματική κατηγορία: «Γενική επισήμανση»