Το πρόβλημα της Πολυτεχνειούπολης


Η Πολυτεχνειούπολη καθημερινά έλκει και παράγει σημαντικό αριθμό μετακινήσεων, συνεχώς αυξανόμενο, από και προς κάθε πλευρά της Αθήνας. Βρισκόμενη σε προνομιακή θέση σε σχέση με μεγάλους οδικούς άξονες και διαθέτοντας (κακώς;) ‘απεριόριστους’ χώρους στάθμευσης λειτουργεί ως κίνητρο για προσπέλαση με αυτοκίνητο.


Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα, η Πολυτεχνειούπολη να μετατρέπεται για ένα μεγάλο διάστημα της ημέρας σε εκτεταμένο parking, να επιβαρύνει την Αθήνα με τις μετακινήσεις που προσελκύει αλλά και η διαμόρφωσή της να μην συνάδει με όσα κανονικά διδάσκονται οι σπουδαστές της ως προς τις αρχές και τους στόχους του κυκλοφοριακού σχεδιασμού.


Ένα δεύτερο πρόβλημα, είναι ο μεγάλος χρόνος αναμονής στο σταθμό Κατεχάκη όσων προσέρχονται στην Πολυτεχνειούπολη με λεωφορείο. Τα λεωφορεία δεν περνούν συχνά και η ταλαιπωρία πολλών συναδέλφων είναι γεγονός.


Η πρόταση του carpooling – παρέα στο αυτοκίνητο έρχεται να δώσει λύση στα δύο παραπάνω προβλήματα. Ουσιαστικά αξιοποιείται ο υφιστάμενος στόλος αυτοκινήτων, των οχημάτων δηλαδή που ήδη πραγματοποιούν τη διαδρομή Κατεχάκη – Πολυτεχνειούπολη, για την εξυπηρέτηση όσων περιμένουν στις στάσεις. Αντίθετα με την αύξηση της συχνότητας των λεωφορείων ή τη διέλευση λεωφορείων του ΕΜΠ, που είναι λύσεις που έχουν κόστος, το carpooling είναι μια λύση απόλυτα φιλική για το περιβάλλον.