Τι είναι;

Το car pooling είναι όρος που περιγράφει ένα βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον ομαδικό τρόπο μετακίνησης. Ουσιαστικά, σημαίνει μοιράζομαι ένα αυτοκίνητο για μια κοινή διαδρομή. Όταν δηλαδή δύο άνθρωποι έχουν κοινή αφετηρία και κοινό προορισμό, χρησιμοποιούν ένα μοναδικό όχημα και όχι ο καθένας το δικό του.


Αφετηρία του ‘παρέα στο αυτοκίνητο’ είναι η νομοθεσία που ίσχυσε στην Καλιφόρνια κατά την περίοδο της μεγάλης κρίσης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (τέλη της δεκαετίας του ’80). Η νομοθεσία αυτή υποχρέωνε τους υπευθύνους επιχειρήσεων με περισσότερους από 50 εργαζομένους να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του αριθμού εκείνων που προσέρχονταν στη δουλειά με ιδιωτικό αυτοκίνητο.


Το car pooling εφαρμόζεται κυρίως σε μετακινήσεις σπίτι – δουλειά, για τις οποίες για πολλούς υπάρχει κοινός προορισμός, ιδίως όταν είναι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις ή σε περιοχές με συγκεντρωμένες θέσεις εργασίας. Αν συμβαίνει οι προελεύσεις κάποιων εργαζομένων εκεί να ανήκουν επίσης στην ίδια γεωγραφική ενότητα τότε οι πιθανότητες είναι μεγάλες να προκύψουν παντρέματα μετακινήσεων, χρησιμοποιώντας τη μια μέρα το αυτοκίνητο του ενός και την επομένη του άλλου. Το car pooling όμως εφαρμόζεται συχνά και για μεγαλύτερες μετακινήσεις όπως είναι ένα ταξίδι.

Γιατί να κάνω car pooling;

(α) Γιατί συμβάλλω στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και χώρου

Με την πολιτική car pooling επιδιώκεται η αύξηση της πληρότητας του αυτοκινήτου. Η πληρότητα σήμερα είναι λίγο μεγαλύτερη από 1, δηλαδή τα περισσότερα ιδιωτικά αυτοκίνητα, όπως και οι μοτοσικλέτες, κυκλοφορούν μόνο με τον οδηγό τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους άρα και περισσότερη ρύπανση. Η αύξηση της πληρότητας σημαίνει ότι ένα μέρος των οδηγών δεν χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους αφού εξυπηρετούνται με κάποιο άλλο. Η πολιτική του car pooling ανήκει επομένως στις πολιτικές που κάνουν λιγότερο απαραίτητη την αγορά νέου αυτοκινήτου, ή τουλάχιστον συμβάλλει στην αποφόρτιση του οδικού δικτύου. Δεν αμφισβητεί λοιπόν κανείς ότι τα οφέλη στο αστικό περιβάλλον είναι τεράστια.

(β) Γιατί γνωρίζω κόσμο

Το car pooling είναι μια πολιτική που έχει κοινωνικές παραμέτρους. Συμμετέχοντας σημαίνει αρχικά ότι αποδέχεσαι να μοιράζεσαι το αυτοκίνητό σου με κάποιους που δεν είναι του στενού σου περιβάλλοντος και έτσι ενισχύεται η κοινωνική αλληλεγγύη. Κυρίως όμως αποτελεί ευκαιρία για μια νέα γνωριμία και καλύτερη επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

(γ) Γιατί με συμφέρει

Η πολιτική του car pooling είναι μια πολιτική που συμφέρει. Αρχικά, οι συνεπιβάτες μοιράζονται το κόστος του καυσίμου, έτσι ώστε να ωφελούνται εξίσου από την κοινή τους μετακίνηση. Επίσης, στο πλαίσιο των πολιτικών βιώσιμης μετακίνησης, σε πολλές χώρες δίνονται κίνητρα σε όσους συμμετέχουν σε πρόγραμμα car pooling ή γενικότερα σε οδηγούς που δεν μετακινούνται μόνοι τους. Τέτοια κίνητρα συνήθως είναι: ειδικές λωρίδες για οχήματα υψηλής πληρότητας (High Occupancy Vehicles lanes – HOV lanes), παροχή δωρεάν στάθμευσης ή μείωση του υποχρεωτικού χρόνου εργασίας,